Hajnówka Centralna powstaje w budynku dawnego dworca PKP, przekazanego przez miasto Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka”, wybranej jednogłośnie przez lokalne NGO-sy. Rozpoczęta rewitalizacja ma na celu oddanie obiektu w użytek artystów i organizacji pozarządowych, oferując szeroki wachlarz funkcji – od biurowych, warsztatowych i wystawienniczych, po unikalne miejsce imprez kulturalnych i rezydencji artystycznych, finalnie tworząc centrum wolontariatu, edukacji młodzieży i osób starszych, aż po lokalny klaster kultury.

chcesz wiedzieć więcej?

operator:
Stowarzyszenie Kulturalne „POCZTÓWKA”
Policzna 40
17-250 Kleszczele

biuro / office:
ul. 3 Maja 25/1
17-200 Hajnówka
tel. +48 513 172 746
e-mail: biuro@pocztowka.eu

Hajnówka Central. The train station building will be given a new life. It will become a hub for artists and charities, and substantially expand the cultural and educational options available to the residents of the city and region. The new hub will fulfil a range of functions – from office and exhibition space, through a unique space for organising cultural events, to an educational and cultural cluster. It will function as a centre for volunteer activity and education for young people and senior citizens. 

We would like this hub to offer artists and NGOs a range of solutions suited for theatrical performances, concerts, projections, multimedia and workshops. 

want to know more?